درون گراها رهبران بهتری هستند یا برون گراها؟

چه تیپ شخصیتی برای رهبری مناسب تر است؟ اگر به فرهنگ رایج توجه کنید – تلویزیون، فیلم، کتاب و …- احتمالا افراد برون گرا را رهبرانی مناسب می دانید. اما نظریه های جدید چیزهای متفاوتی را می گویند.

رهبران برون گرا یا درون گرا

کارکنانی که فعال اند و دوست دارند ایده هایشان را بیان کرده و به آنها توجه شود، با رهبری و مدیریت افراد درون گرا که متواضع اند و در پذیرش بازخورد کارکنان صبور، بهره ورتر عمل می کنند. رهبران برون گرا با کارکنان درون گرا و افرادی که به کار فردی تمایل بیشتری دارند، بهتر می توانند کار کنند. این موضوع گاهی موجب اشتباهاتی در سازمان ها می شود. برای مثال وقتی یک کارشناس فروش موفق برون گرا ارتقا می یابد و مدیر می شود، اگر زیر مجموعه برون گرایی هم داشته باشد، شاید در پست جدیدش نتواند خیلی موفق عمل کند.

به عنوان یک رهبر تیپ شخصیتی خود را شناخته و کارکنانی را که مکمل شما هستند را انتخاب کنید. وقتی می خواهید برای بخشی سرپرست یا مدیر انتخاب کنید، به تیپ شخصیتی سرپرست و زیردستان توجه کنید. اگر شما فردی برون گرا هستید و مدیر کارکنان برون گرایی شده اید، باید سعی کنید برخی از ویژگی های درون گراها ،مانند شنونده بهتر بودن و توجه بیشتر به نظرات و ایده های دیگران، را در خود تقویت کنید تا بتوانید مدیر بهتری باشید. یا اگر مدیر درون گرایی هستید و کارکنان شما هم درون گرایند، باید بتوانید راه های ایجاد انگیزه در کارکنان برای ابراز وجود و ایده شان را یافته و بکار بگیرید.

البته یادتان باشد برون گرایی و درون گرایی فقط یکی از ابعاد شخصیتی هر فردی به حساب می آید. شخصیت انسان ابعاد دیگری نیز دارد که به کمک تست های شخصیت شناسی می توانید آنها را بشناسید. یکی از معتبرترین آنها تست شخصیت شناسی MBTI  است که با آن می توانید تیپ شخصیتی خود و کارکنان تان را به خوبی بشناسید و بر مبنای نتایج آن تصمیمات درست بگیرید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>