مقایسه عادت های افراد موفق و ناموفق در یک نگاه

همه ما عادت های خوب و بد داریم ولی کدام عادت ها برای موفق شدن لازم اند و کدامیک باعث عدم موفقیت ما می شوند؟ در این اینفوگراف آنها را شناسایی می کنیم.

توانایی ریسک پذیری، حل هوشمندانه مسایل، با تعهد و اشتیاق کار کردن و یادگیری از اشتباهات قبلی بخشی از ویژگی های متمایز افراد موفق هستند. از طرف دیگر اتلاف وقت، انتقاد زیاد از دیگران، عدم هدف گذاری و ترس از تغییر نیز برخی از عادات افراد ناموفق محسوب می شوند.

حال نگاهی متفکرانه به اینفوگراف زیر بیاندازید و فکر کنید که کدامیک از عادات خود را باید تقویت کرده و کدامیک را باید کنار بگذارید!

successful-people-vs-unsuccesful-people

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>