بایگانی دسته بندی: آشنایی با نرم افزارها

آشنایی با نرم افزار Fluent

آشنایی با نرم افزار Fluent
نرم‌افزار فلوئنت (FLUENT)، ‌اوج هنر برنامه‌نویسی برای مدل کردن جریان سیال و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده می‌باشد. نرم‌افزار فلوئنت قابلیت مدلسازی جریانهای دو و سه بعدی را داراست. برای استفاده از این نرم افزارابتدا توسط یك نرم افزار كمكی مانند Gambit یا Mechanical Desktop هندسه .read more...

درباره نرم افزار Ansys بیشتر بدانید

درباره نرم افزار Ansys بیشتر بدانید
نرم افزار ANSYS از دسته ابزارهای تحلیلی است که از روش اجزای محدود برای مدلسازی و تحلیل در آن استفاده می شود. روش اجزای محدود برای حل مسائل پیچیده با هندسه، نوع مصالح و بارگذاری دلخواه ابداع گردیده است. در این روش مدلهای پیچیده .read more...

معرفی نرم افزارهای تخصصی مهندسی برق

electronics
کامپیوتر و نرم افزار با ورود خود به دنیای امروزی، تغییرات شگرف و گسترده ای را در همه چیز ایجاد کردند. نرم افزارهای مختلف توانایی ها و قابلیت های زیادی را به انسان داد و کارها را برای او آسان تر و سریع تر .read more...

معرفی نرم افزارهای تخصصی مهندسی صنایع

مهندسی صنایع
امروزه علم رایانه به یاری حوزه های مختلف شتافته و انجام کارها را سریع تر و راحت تر کرده است. در مهندسی صنایع هم همین روال وجود دارد. اگر به بررسی اجمالی آگهی های استخدامی مهندس صنایع بپردازید، متوجه خواهید شد اکثر کارفرماها، شرکت .read more...

با نرم افزار EViews بیشتر آشنا شوید

نرم افزار eviews
 Eviewsکه مخفف عبارت Econometric Views  است، بسته ی نرم افزاری طراحی شده برای تخمین و شبیه سازی الگوهای اقتصادسنجی است که توسط شرکت Quantive Micro Softwareطراحی شده است.  نرم افزار Eviews دو حالته هم برای برنامه نویسی و هم برای اجرای رویه های از پیش نوشته شده .read more...

آشنایی با نرم افزار متلب (MATLAB)

آشنایی با نرم افزار متلب (MATLAB)
آشنایی با نرم افزار متلب (MATLAB) متلب ( MATLAB ) یکی از زبانهای برنامه نویسی سطح بالا با تمرکز بر روی تکنیک های محاسباتی است. واژهٔ متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مربوطه‌است که از ترکیب .read more...