بایگانی دسته بندی: تحصیل و دانشگاه

سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی

dastyari
آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی در هر سال یکبار و معمولا در تیرماه  برگزار می گردد. برای موفقیت در آزمون دستیاری دندانپزشکی می توانید از نمونه سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی سال های قبل استفاده کنید. برای دانلود سوالات آزمون دستیاری دندانپزشکی روی لینک زیر کلیک کنید: دانلود سوالات  آزمون دستیاری .read more...

سوالات آزمون دستیاری پزشکی

dastyari
آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در هر سال یکبار و معمولا در اردیبهشت ماه برگزار می گردد. برای موفقیت در آزمون دستیاری پزشکی می توانید از نمونه سوالات آزمون دستیاری پزشکی سال های قبل استفاده کنید. برای دانلود سوالات آزمون دستیاری پزشکی روی لینک زیر کلیک کنید: دانلود .read more...

سوالات آزمون علوم پایه دندانپزشکی

آزمون علوم پایه پزشکی
آزمون علوم پایه دندانپزشکی در هر سال دوبار برگزار می گردد. آزمون اول در شهریور ماه و آزمون دوم علوم پایه دندانپزشکی در اسفند ماه هر سال برگزار می گردد. قطبی بودن آزمون علوم پایه دندانپزشکی در ابتدا آزمون علوم پایه دندانپزشکی  به صورت یک آزمون .read more...

سوالات آزمون پیش کارورزی (پره انترنی)

آزمون پیش کاروزی پره انترنی
آزمون پیش کارورزی (پره انترنی) در هر سال دوبار برگزار می گردد. آزمون اول در شهریور ماه و آزمون دوم پیش کارورزی (پره انترنی) در اسفند ماه هر سال برگزار می گردد. قطبی بودن آزمون پیش کارورزی (پره انترنی) در ابتدا آزمون پیش کارورزی (پره انترنی) .read more...

سوالات آزمون علوم پایه پزشکی

آزمون علوم پایه پزشکی
آزمون علوم پایه پزشکی برای دانشجویان در هر سال دوبار برگزار می گردد. آزمون اول در شهریور ماه و آزمون دوم علوم پایه پزشکی در اسفند ماه هر سال برگزار می گردد. قطبی بودن آزمون علوم پایه پزشکی در ابتدا آزمون علوم پایه پزشکی  .read more...

نحوه پذیرش گرفتن از دانشگاه های خارج از کشور

نحوه پذیرش گرفتن از دانشگاه های خارج از کشور
از آنجا که بسیاری از دانشگاه های جهان شرایط تحصیلی خوبی از لحاظ محتوای درسی و امکانات در اختیار متقاضیان قرار می دهند، گرفتن پذیرش از دانشگاه های خارجی یا همان اپلای کردن، در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از فارغ التحصیلان و .read more...