MBTI در برنامه ریزی شغلی چه کمکی به من می کند؟

تست MBTI  یکی از رایج ترین ابزارهای شخصیت شناسی می باشد که توسط بسیاری از متخصصان مشاوره شغلی مورد استفاده قرار می گیرد. مشاوران به کمک این ابزار به مراجعان کمک می کنند تا مناسب ترین و بهترین شغل را برای خود یافته و انتخاب نمایند و یا راهنمایی های لازم برای بهبود شرایط فعلی کاری شان را به آنها ارائه می نمایند.MBTI  براساس تئوری تیپ شخصیتی یونگ شکل گرفته و توسط مایرز و بریگز توسعه یافته است.

questions

تیپ های شخصیتی یونگ

کارل یونگ معتقد بود شخصیت افراد بوسیله ترجیحات آنها و راه هایی که برای انجام کارها انتخاب می کنند، شکل می گیرد. او معتقد است که 4 طیف ترجیح شخصیتی وجود دارد که نشان می دهد افراد چطور :

انرژی می گیرند (درون گرایی در مقابل برون گرایی)
اطلاعات دریافت می کنند (حسی در برابر شمی)
تصمیم می گیرند (فکری در برابر احساسی)
به چه سبکی زندگی می کنند (داوری کننده در برابر ملاحظه کننده)

این ترجیحات شخصیتی برای هر فرد بوسیله چهار حرف مشخص می شود و در مجموع16 تیپ شخصیتی را تشکیل می دهد :

هر تیپ شخصیتی منحصر به فرد و ترکیبی از چهار ترجیح می باشد. همچنین هر تیپ شخصیتی ارزشمند است  و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. به عنوان مثال یک ESTJ  ممکن است در شرایطی بهتر از ISTJ عمل کند ولی در شرایطی دیگر این امکان دارد برعکس باشد.

MBTI و برنامه ریزی شغلی

بسیاری از متخصصان برنامه ریزی شغلی معتقدند وقتی شما به کمک یک ابزار شخصیت شناسی معتبر بتوانید شخصیت خود را بشناسید، می توانید در مورد شغل تان تصمیم بهتری بگیرید. این اطلاعات کمک می کند بتوانید برای خود شغل مناسبی انتخاب کنید و یا بفهمید شغل فعلی تان برای شما مناسب است یا خیر.

معمولا بسیاری از متخصصان و مشاوران شغلی پس از تشخیص شخصیت شما به کمک تست MBTI، گزارشی ارائه می کنند که در آن می توانید با ویژگی های مثبت و منفی خود در زندگی شخصی و کاری آشنا شوید و برای رفع نقاط ضعف و بهبود ارتباطات خود برنامه ریزی کنید. همچنین در این گزارش لیستی از مشاغل به شما پیشنهاد می شود که طبق تحقیقات صورت گرفته در این مشاغل می توانید به رضایت شغلی بیشتری برسید.

ما در گروه مسیر ایرانی برآن شدیم که در مسیر برنامه ریزی صحیح شغلی شما را یاری کنیم. به همین منظور مجموعه کامل راهنمای برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای  MBTI را برای کلیه 16 تیپ شخصیتی آماده کرده ایم که می تواند کمک موثری برای هدایت شغلی شما باشد. اگر هنوز تیپ شخصیتی خود را نمی دانید ابتدا به کمک تست شخصیت شناسی MBTI تیپ خود را تعیین کرده و سپس به کمک راهنمای مسیر شغلی، در جهت یافتن، حفظ و یا تغییر شغلی خود گام درستی بردارید.

فروشگاه مسیر ایرانی

برای دریافت  تست شخصیت شناسی MBTI   از فروشگاه کلیک کنید. 

فروشگاه مسیر ایرانیبرای دریافت راهنمای برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای آزمون شخصیت شناسی MBTI - ویژه تیپ شخصیتی ISTJ از فروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه مسیر ایرانیبرای دریافت راهنمای برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای آزمون شخصیت شناسی MBTI - ویژه تیپ شخصیتی ESTJ از فروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه مسیر ایرانیبرای دریافت راهنمای برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای آزمون شخصیت شناسی MBTI - ویژه تیپ شخصیتی ISFJ از فروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه مسیر ایرانیبرای دریافت راهنمای برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای آزمون شخصیت شناسی MBTI - ویژه تیپ شخصیتی ESFJ از فروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه مسیر ایرانیبرای دریافت راهنمای برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای آزمون شخصیت شناسی MBTI - ویژه تیپ شخصیتی ESFP از فروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه مسیر ایرانیبرای دریافت راهنمای برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای آزمون شخصیت شناسی MBTI - ویژه تیپ شخصیتی ISFP از فروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه مسیر ایرانیبرای دریافت راهنمای برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای آزمون شخصیت شناسی MBTI - ویژه تیپ شخصیتی ESTP از فروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه مسیر ایرانیبرای دریافت راهنمای برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای آزمون شخصیت شناسی MBTI - ویژه تیپ شخصیتی ISTP از فروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه مسیر ایرانیبرای دریافت راهنمای برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای آزمون شخصیت شناسی MBTI - ویژه تیپ شخصیتی INTJ از فروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه مسیر ایرانیبرای دریافت راهنمای برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای آزمون شخصیت شناسی MBTI - ویژه تیپ شخصیتی ENTJ از فروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه مسیر ایرانیبرای دریافت راهنمای برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای آزمون شخصیت شناسی MBTI - ویژه تیپ شخصیتی INFJ از فروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه مسیر ایرانیبرای دریافت راهنمای برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای آزمون شخصیت شناسی MBTI - ویژه تیپ شخصیتی ENFJ از فروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه مسیر ایرانیبرای دریافت راهنمای برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای آزمون شخصیت شناسی MBTI - ویژه تیپ شخصیتی INFP از فروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه مسیر ایرانیبرای دریافت راهنمای برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای آزمون شخصیت شناسی MBTI - ویژه تیپ شخصیتی ENFP از فروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه مسیر ایرانیبرای دریافت راهنمای برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای آزمون شخصیت شناسی MBTI - ویژه تیپ شخصیتی INTP از فروشگاه کلیک کنید.

فروشگاه مسیر ایرانیبرای دریافت راهنمای برنامه ریزی مسیر شغلی بر مبنای آزمون شخصیت شناسی MBTI - ویژه تیپ شخصیتی ENTP از فروشگاه کلیک کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>