برچسب بایگانی: آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95،

استان ها و شهرهای مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش

amuzesh&parvaresh
نام استان های دارای نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95 به شرح زیر است: استان آذربایجان شرقی (کد ۱۰) استان آذربایجان غربی (کد ۱۱) استان اردبیل (کد ۱۲) استان اصفهان (کد ۱۳) ادامه استان اصفهان (کد ۱۳) استان البرز (کد ۴۰) استان ایلام .read more...

استخدام آموزش و پرورش 95

images
وزارت آموزش و پرورش به منظور تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد مورد نیاز، براساس مجوز شماره ۶۸۴۳۷۰ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوطه تعداد ۱۰۰۰۰ (ده هزار) نفر، افراد .read more...