برچسب بایگانی: آزمون قضات شوراهای حل اختلاف

آزمون جذب قضات شوراهای حل اختلاف

استخدام قضات
 استخدام در شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه معمولا هر ساله آزمون قضاوت را برای جذب قضاب برگزار می کند . شوراهای حل اختلاف یکی از مکان هایی است که قضات در آنجا فعالیت می کنند. امسال آزمون جذب قضات شوراهای حل اختلاف به صورت .read more...