برچسب بایگانی: آزمون قضاوت

آزمون جذب قضات شوراهای حل اختلاف

استخدام قضات
 استخدام در شوراهای حل اختلاف قوه قضائیه معمولا هر ساله آزمون قضاوت را برای جذب قضاب برگزار می کند . شوراهای حل اختلاف یکی از مکان هایی است که قضات در آنجا فعالیت می کنند. امسال آزمون جذب قضات شوراهای حل اختلاف به صورت .read more...