برچسب بایگانی: آزمون مشاوران حقوقی 96

آزمون مشاوران حقوقی قوه قضائیه 96

آزمون کارشناس رسمی دادگستری
آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برگزار می شود. هدف از این آزمون جذب  وکلا و مشاوران حقوقی و تامین نیازهای مراجعین دادگستری می باشد. جذب وکلا و مشاوران حقوقی .read more...