برچسب بایگانی: آزمون نظام مهندسی

سوالات متداول داوطلبان آزمون نظام مهندسی در ارتباط با واژگان کلیدی

سوالات متداول داوطلبان آزمون نظام مهندسی در ارتباط با واژگان کلیدی
1 ) واژگان کلیدی چیست ؟ در آزمون جزوه باز نظام مهندسی ، شما با 60 سوال تستی روبرو هستید که معمولا حدود 40 درصد  این سوالات بصورت مستقیم از  متن مباحث 22 گانه و راهنماهای آن طرح شده است . شما برای پاسخ .read more...