برچسب بایگانی: آزمون کارشناس رسمی برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات

karshenas rasmi-tasisat
برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که تقریبا در اکثر سالها در آزمون کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته برق، ماشین و تاسیسات کارخانجات می باشد. فارغ .read more...