برچسب بایگانی: آزمون کارشناس رسمی معادن

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معادن
برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که در اکثر آزمون های کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته معادن می باشد. آزمون کارشناس رسمی دادگستری توسط چه مراکزی .read more...