برچسب بایگانی: آمادگی آزمون آیلتس

چگونه برای امتحان IELTS آماده شویم؟

چگونه برای امتحان IELTS آماده شویم؟
1-درابتدای کار ، وب سایت ها را جستجو کنید. آنجا شما اطلاعات زیادی درباره امتحان به دست می آورید. با شکل تست و بخش هایی که وجود دارند، بیشتر آشنا می شوید.  2-با نزدیک ترین سفارت انگلیسی مشاوره کنید. آنها مواد درسی بسیار خوبی .read more...

پنج دلیل نگرانی در مورد امتحان آیلتس و شیوه غلبه بر آنها

پنج دلیل نگرانی در مورد امتحان آیلتس و شیوه غلبه بر آنها
هیچکس از امتحان خوشش نمی آید. امتحان، افراد را تحت فشار قرار داده و باعث می شود احساس ناراحتی کنند. امتحان اعتماد به نفس دانش آموزان را تحت تاثیر و آنها را در شرایط استرس قرار می دهد. در شرایط بحرانی امتحان، افراد کاملاً .read more...