برچسب بایگانی: آمادگی آزمون IELTS

پنج دلیل نگرانی در مورد امتحان آیلتس و شیوه غلبه بر آنها

پنج دلیل نگرانی در مورد امتحان آیلتس و شیوه غلبه بر آنها
هیچکس از امتحان خوشش نمی آید. امتحان، افراد را تحت فشار قرار داده و باعث می شود احساس ناراحتی کنند. امتحان اعتماد به نفس دانش آموزان را تحت تاثیر و آنها را در شرایط استرس قرار می دهد. در شرایط بحرانی امتحان، افراد کاملاً .read more...