برچسب بایگانی: آموزش مکالمه زبان

قانون های مکالمه زبان که به آنها نیاز دارید!

قانون های مکالمه زبان که به آنها نیاز دارید!
1.گرامر را خیلی زیاد مطالعه نکنید.  ممکن است این قانون به نظر زبان آموزان (انگلیسی به عنوان زبان دوم) عجیب برسد،اما یکی از مهم ترین قانون ها به حساب می آید. اگر فقط قصد قبول شدن درامتحانات را دارید، پس لازم است گرامر را مطالعه کنید. .read more...