برچسب بایگانی: استاد دانشگاه

خاص ترین ” استاد دانشگاه” های جهان

مریم میرزاخانی
در مقاله قبل با عنوان ” شما هم می توانید استاد دانشگاه شوید” با اشاره به این که مرداد ماه هر سال زمان اعلام نیازهای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به مرکز جذب اعضای هیئت علمی و شهریور ماه نیز زمان اعلام همگانی این .read more...

آیا می دانید شما هم می توانید استاد دانشگاه شوید؟

professor1
زمانی که از مشاغل برتر حوزه آموزش و پژوهش سخن به میان می آید، ذهن ها ناخودآگاه به سمت شغل استاد دانشگاه معطوف می شود. شغلی که به اعتقاد بسیاری افراد از منظر شاخص های یک شغل ایده آل (نظیرمحبوبیت و جایگاه اجتماعی، میزان خدمت رسانی .read more...