برچسب بایگانی: الگوی رزومه

12 افسانه درباره نوشتن رزومه

12 افسانه درباره نوشتن رزومه
به عنوان یک جوینده کار احتمالا برای نوشتن، اصلاح و مرتب کردن رزومه خود ساعت ها وقت صرف کرده اید. شما مطمئن هستید که همه کارها را درست انجام داده اید: یک سند بی عیب یک صفحه ای که عنوان مشخصی دارد و مجموعه .read more...

موارد مهم در نوشتن یک رزومه موفق

موارد مهم در نوشتن یک رزومه موفق
رزومه شما آنچه برای شغل آینده خود آورده اید را بیان می کند: مهارت هایی را که کسب کرده اید، مسئولیت هایی را که پذیرفته اید و دستاوردها و موفقیت هایی که داشته اید. رزومه شما یک راه مناسب برای اثبات خود به رئیس .read more...