برچسب بایگانی: بازارکار

مهمترین ارکان موفقیت شغلی

مهمترین ارکان موفقیت شغلی
موفقیت در کسب و کار مطمئنا دارای پارامتری هایی می باشد که نقش اصلی در موفقیت کسب و کارتان دارد دراین مقاله برآنیم که به تعدادی از آن ها اشاره کنیم تا برای کار آفرینان جوان و خوانندگان فهیم مفید واقع شود. ▪ برای .read more...

۴ نشانه که باید شغلتان را عوض کنید!

۴ نشانه که باید شغلتان را عوض کنید!
احتمالاً برای شما هم پیش آمده که شرایط شغلیتان غیر قابل تحمل شده باشد. اما گاهی کمی تغییر در دیدگاه، سعی بیشتر و کم کردن توقعات می تواند شرایط را برای شما مطلوب تر کند.اما گاه شرایطی پیش می آید که ادامه دادن در .read more...