برچسب بایگانی: شغل و استخدام

یک روز با اولین رئیس معدن زن ایران !

یک روز با اولین رئیس معدن زن ایران !
قبل از اول اسفند امسال و سفر به استان کرمان مثل خیلی‌های دیگر درباره سخت‌بودن کار معدن و مشقات کارگرانی که در تونل‌های تاریک اعماق زمین کار می‌کنند، چیزهایی شنیده، خوانده و دیده بودم. اما حالا پس از تجربه گشتی دو ساعته در عمق .read more...