برچسب بایگانی: تحصیل در استرالیا

چرا برای تحصیل باید دانشگاه های استرالیا را انتخاب کنم؟

چرا برای تحصیل باید دانشگاه های استرالیا را انتخاب کنم؟
آيا مي دانستيد استراليا با 23 ميليون نفر جمعيت سومين كشور پذيراي دانشجويان خارجي است؟ تنها پس از بريتانيا و ايالات متحده. اين ركورد تعجب برانگيز نيست وقتي بدانيد كه 7 دانشگاه استراليايي در ميان 100 دانشگاه برتر دنيا هستند. در واقع با بيش از .read more...