برچسب بایگانی: تست امی بی تی آی

هر تیپ شخصیتی در یک مصاحبه شغلی چطور اضطراب خود را کنترل کند؟

job interview stress1
در این مقاله، پاتریک کروین (Patrick Kerwin) مدرس ارشد ابزار شخصیت‌شناسی MBTI به ارائه نکاتی کاربردی و مفید در خصوص مدیریت اضطراب به هنگام مصاحبه شغلی پرداخته است. وی برای هر کدام از ارجحیت‌های چهارگانه (E و I، S و N، T و F، .read more...