برچسب بایگانی: تست شخصیت MBTI

نقش MBTI در انتخاب شغل جدید

نقش MBTI در انتخاب شغل جدید
آزمون MBTI یکی از معتبرترین آزمون های شخصیت شناسی در دنیا می باشد. افراد مختلف به کمک این آزمون می توانند با شناخت صحیح خود، در تصمیم گیری های زندگی اعم از تحصیلی، شغلی و … بهترین راه را انتخاب کنند. در این مقاله .read more...

درون گراها رهبران بهتری هستند یا برون گراها؟

درون گراها رهبران بهتری هستند یا برون گراها؟
چه تیپ شخصیتی برای رهبری مناسب تر است؟ اگر به فرهنگ رایج توجه کنید – تلویزیون، فیلم، کتاب و …- احتمالا افراد برون گرا را رهبرانی مناسب می دانید. اما نظریه های جدید چیزهای متفاوتی را می گویند. کارکنانی که فعال اند و دوست .read more...