برچسب بایگانی: تست فرسودگی شغلی

سه قدم تا جلوگیری از فرسودگی شغلی

سه قدم تا جلوگیری از فرسودگی شغلی
کار می‌تواند صبر کند. یاد بگیرید چطور هنگام بیماری خودتان را در الویت قرار دهید. ساعت ۱۰ شب است. هنوز در محل کارتان هستید و به ایمیل ها پاسخ می‌دهید. یادتان نیست آخرین بار کی ورزش کرده‌اید، حتی به خاطر ندارید ناهار چه خورده‌اید. .read more...

فرسودگی شغلی و نشانه های آن

overwhelmed
فرسودگی شغلی، فرآیندی آهسته است که در دورهای طولانی از زمان رخ‌می‌دهد. اگر به علائم هشداردهنده توجه نکنید، می‌تواند شما را تحت سیطره‌ی خود قراردهد.                     علائم و نشانه‌های فرسودگی در ابتدا جزئی هستند اما با گذشت زمان،بدتر می‌شوند. به علائم فرسودگی مانند .read more...