برچسب بایگانی: تغییر شغل

۴ نشانه که باید شغلتان را عوض کنید!

۴ نشانه که باید شغلتان را عوض کنید!
احتمالاً برای شما هم پیش آمده که شرایط شغلیتان غیر قابل تحمل شده باشد. اما گاهی کمی تغییر در دیدگاه، سعی بیشتر و کم کردن توقعات می تواند شرایط را برای شما مطلوب تر کند.اما گاه شرایطی پیش می آید که ادامه دادن در .read more...

سه قدم تا جلوگیری از فرسودگی شغلی

سه قدم تا جلوگیری از فرسودگی شغلی
کار می‌تواند صبر کند. یاد بگیرید چطور هنگام بیماری خودتان را در الویت قرار دهید. ساعت ۱۰ شب است. هنوز در محل کارتان هستید و به ایمیل ها پاسخ می‌دهید. یادتان نیست آخرین بار کی ورزش کرده‌اید، حتی به خاطر ندارید ناهار چه خورده‌اید. .read more...