برچسب بایگانی: ثبت نام آزمون مشاوران حقوقی قوه قضائیه

آزمون مشاوران حقوقی قوه قضائیه 96

آزمون کارشناس رسمی دادگستری
آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه برگزار می شود. هدف از این آزمون جذب  وکلا و مشاوران حقوقی و تامین نیازهای مراجعین دادگستری می باشد. جذب وکلا و مشاوران حقوقی .read more...