برچسب بایگانی: ثبت نام آزمون کارشناس رسمی 95

شرایط ثبت نام آزمون کارشناس رسمی دادگستری 1395

آزمون کارشناس رسمی
 تاریخ اعلام نتابج آزمون کارشناس رسمی دادگستری 95 به اطلاع می رساند نتایج آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 95 در تاریخ 7 دی ماه 95 از طریق سازمان سنجش منتشر می گردد. شرکت کنندگان می توانند در این تاریخ به سایت سازمان سنجش آموزش .read more...