برچسب بایگانی: حقوق کارشناس رسمی دادگستری

درآمد کارشناسان رسمی چقدر است ؟

درآمد کارشناسان رسمی چقدر است ؟
کارشناس رسمی یک شغل محسوب نمی شود بلکه یک حرفه یا تخصص است. به عبارتی هر کارشناس رسمی در کنار شغلی که دارد ( که می تواند کارمند، مدیر، مهندس و … باشد)، در صورت ارجاع پرونده به آن رسیدگی کرده و نظرات تخصصی .read more...