برچسب بایگانی: خلاقیت، تست خلاقیت

چگونه خلاقـیت خود را تقویت کنیم؟

خلاقیت
۱. اهداف مالی را کنار بگذارید: تحقیقات نشان می دهد اهداف مالی و انجام یک کار به امید جایزه گرفتن ذهن شما را کانالیزه خواهد کرد و خلاقیت شمار را خواهد گرفت. داشتن اهداف مالی مثل این است که سر خود را داخل یک .read more...