برچسب بایگانی: خلاقیت پایین

دانستنی های جالب در مورد خلاقیت

دانستنی های جالب در مورد خلاقیت
برای دست یابی به پاسخ بسیاری از مسائل گاهی اوقات فقط داشتن ضریب هوشی بالا کافی نیست. بسیاری از مسائل وجود دارند که بیشتر از ضریب هوشی به خلاقیت احتیاج دارند. خلاقیت توانایی است که در تمام افراد وجود دارد ، اما در برخی .read more...