برچسب بایگانی: خودشناسی

خودشناسی چه چیزی نیست؟

خودشناسی
مطلبی دیدم در فیسبوک که خودشناسی را به‌نوعی روبرو شدن با کمبودها معرفی کرده بود.                      تصور بسیاری از ما از خودشناسی روندی دردآور و گاه بیهوده برای رویارویی با ضعف‌ها و کمبودهایمان است. خیلی .read more...