برچسب بایگانی: داستان موفقیت دکتر نیما ارکانی

داستان زندگی 3 انسانی که ورشکستگی هم نتوانست مانع کامیابی آنها شود

داستان زندگی 3 انسانی که ورشکستگی هم نتوانست مانع کامیابی آنها شود
واکنش افراد به ورشکستگی متفاوت است. برخی شاید دیگر جسارت خود را در شروع کسب و کار از دست بدهند و با حسرت آنچه از دست داده اند سر کنند اما برخی دیگر ممکن است از شکست درس بگیرند و دوباره به تلاش کردن .read more...

آیا انیشتین بعدی جهان یک ایرانی است؟

آیا انیشتین بعدی جهان یک ایرانی است؟
دانشمند جوان ایرانی، با تصدی کرسی استادی دانشگاه پرینستون- جایگاهی که پس از انیشتین در اختیار فرد دیگری قرار داده نشد- دنیا را با این سوال مواجه کرده است که آیا انیشتین بعدی، یک ایرانی خواهد بود؟   نیما ارکانی حامد در حال حاضر .read more...