برچسب بایگانی: دانلود سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته ثبت شرکت ها، علائم تجاری و اختراعات با جواب

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته ثبت شرکت ها، علائم تجاری و اختراعات

آزمون کارشناس رسمی
برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که تقریبا در اکثر سالها در آزمون کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته ثبت شرکت ها، علائم تجاری و اختراعات می .read more...