برچسب بایگانی: دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته لوازم خانگی و اداری ( اموال منقول )

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته لوازم خانگی و اداری ( اموال منقول )

آزمون کارشناس رسمی
برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که در آزمون کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته لوازم خانگی و اداری ( اموال منقول ) می باشد.   آزمون .read more...