برچسب بایگانی: دانلود منابع آزمون کارشناس رسمی 95

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته آبزیان و شیلات

آزمون کارشناس رسمی
برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که در آزمون های کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته آبزیان و شیلات می باشد. آزمون کارشناس رسمی دادگستری توسط چه .read more...

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته زراعت

آزمون کارشناس رسمی
برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که تقریبا در اکثر سالها در آزمون کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته زراعت می باشد. فارغ التحصیلان چه رشته هایی .read more...

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معماری داخلی، دکوراسیون و تزئینات

آزمون کارشناس رسمی
برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که در آزمون کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته معماری داخلی، دکوراسیون و تزئینات می باشد. آزمون کارشناس رسمی دادگستری توسط .read more...

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته معماری و شهرسازی

آزمون کارشناس رسمی
برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که تقریبا در اکثر سالها در آزمون کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته معماری و شهرسازی می باشد.   آزمون کارشناس .read more...

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تاسیسات ساختمانی

آزمون کارشناس رسمی
برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که تقریبا در اکثر سالها در آزمون کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته تاسیسات ساختمانی می باشد. فارغ التحصیلان چه رشته .read more...

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته برق، الکترونیک و مخابرات

آزمون کارشناس رسمی
برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که تقریبا در اکثر سالها در آزمون کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته برق، الکترونیک و مخابرات می باشد. فارغ التحصیلان .read more...