برچسب بایگانی: دانلود نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی پزشکی (لوازم و تجهیزات پزشکی)

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی پزشکی (لوازم و تجهیزات پزشکی)

آزمون کارشناس رسمی
برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که در آزمون کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته مهندسی پزشکی (لوازم و تجهیزات پزشکی) می باشد. آزمون کارشناس رسمی دادگستری .read more...