برچسب بایگانی: دکتر نیما ارکانی

آیا انیشتین بعدی جهان یک ایرانی است؟

آیا انیشتین بعدی جهان یک ایرانی است؟
دانشمند جوان ایرانی، با تصدی کرسی استادی دانشگاه پرینستون- جایگاهی که پس از انیشتین در اختیار فرد دیگری قرار داده نشد- دنیا را با این سوال مواجه کرده است که آیا انیشتین بعدی، یک ایرانی خواهد بود؟   نیما ارکانی حامد در حال حاضر .read more...