برچسب بایگانی: زبان انگلیسی

دلایل اصلی ناکامی در یادگیری زبان

دلایل اصلی ناکامی در یادگیری زبان
بشر در هیچ دوره‌ای این چنین با حجم انبوهی از داده‌ها و اطلاعات مواجه نبوده است. سرگردانی انسان امروز، انتخابی مناسب از بین هزاران امکانی است که عمر کوتاهش را بر نمی‌تابد و این سرگردانی، در انتخاب روشی مناسب برای یادگیری یک زبان بین .read more...

اهمیت فراگیری اصطلاحات زبان

اهمیت فراگیری اصطلاحات زبان
اصطلاحات(idioms) کلمات و عبارات ثابتی هستند کـه یـا از لحاظ گرامری غیرعادی هستند (مثل «Long time, no see!» و یا از این جهت که دارای معنی‌ای هستند که نمی‌تواند از معانی کلمات تشکیل دهنده آن استخراج شود (مانند:It’s raining cats and dogs!). هر زبانی .read more...