برچسب بایگانی: سنجش IQ

چرا هوش هیجانی یا EQ مهم تر از ضریب هوشی یا IQ است؟

چرا هوش هیجانی یا EQ مهم تر از ضریب هوشی یا IQ است؟
در طول دهه های گذشته دانشمندان، محققان و دانشجویان شروع به تغییر مسیر ارزیابی و درک هوش افراد کردند. در این خصوص می بایست از آقای دکتر دانیل گلمن، روانشناس مشهور، کسی که کتابهای متعددی در موضوع هوش هیجانی نوشته است، تشکر کرد. دکتر گلمن .read more...