برچسب بایگانی: مشاغل مناسب هر تیپ شخصیتی

نقش MBTI در انتخاب شغل جدید

نقش MBTI در انتخاب شغل جدید
آزمون MBTI یکی از معتبرترین آزمون های شخصیت شناسی در دنیا می باشد. افراد مختلف به کمک این آزمون می توانند با شناخت صحیح خود، در تصمیم گیری های زندگی اعم از تحصیلی، شغلی و … بهترین راه را انتخاب کنند. در این مقاله .read more...