برچسب بایگانی: مصاحبه شغلی

چگونه خود را برای مصاحبه آماده کنیم؟

چگونه خود را برای مصاحبه آماده کنیم؟
ابتدا، باید در مورد شرکتی که از شما مصاحبه می‌کند تحقیق کنید. روش تحقیق این گونه است: ♦  به كتابخانه برويد و اطلاعات شركت را استخراج كنيد؛ ♦ از مراكز، فروشگاهها يا كارخانه‌هاي شركت بازديد كنيد تا نوع كار و سازمان را در عمل .read more...