برچسب بایگانی: منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کتاب و کتابداری

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کتاب و کتابداری

آزمون کارشناس رسمی
برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که در آزمون کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته کتاب و کتابداری می باشد. آزمون کارشناس رسمی دادگستری توسط چه مراکزی .read more...