برچسب بایگانی: منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری 95

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات

آزمون کارشناس رسمی
برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که تقریبا در اکثر سالها در آزمون کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات می باشد. فارغ التحصیلان .read more...

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته مهندسی پزشکی (لوازم و تجهیزات پزشکی)

آزمون کارشناس رسمی
برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که در آزمون کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته مهندسی پزشکی (لوازم و تجهیزات پزشکی) می باشد. آزمون کارشناس رسمی دادگستری .read more...

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری نساجی و رنگرزی

آزمون کارشناس رسمی
برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که در آزمون کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته نساجی و رنگرزی می باشد. آزمون کارشناس رسمی دادگستری توسط چه مراکزی .read more...

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری

آزمون کارشناس رسمی
برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که در آزمون کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری می باشد. آزمون کارشناس رسمی دادگستری .read more...