برچسب بایگانی: منابع ازمون کارشناس رسمی 95

سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته اصالت خط، امضا و اثر انگشت

آزمون کارشناس رسمی
برای شرکت در آزمون کارشناس رسمی دادگستری باید در رشته مورد تقاضا، تخصص و تحصیلات داشته باشید. یکی از رشته هایی که تقریبا در اکثر سالها در آزمون کارشناس رسمی دادگستری مورد نیاز بوده است، رشته اصالت خط، امضا و اثر انگشت می باشد. .read more...