برچسب بایگانی: مناسب ترین مشاغل

MBTI در برنامه ریزی شغلی چه کمکی به من می کند؟

MBTI در برنامه ریزی شغلی چه کمکی به من می کند؟
تست MBTI  یکی از رایج ترین ابزارهای شخصیت شناسی می باشد که توسط بسیاری از متخصصان مشاوره شغلی مورد استفاده قرار می گیرد. مشاوران به کمک این ابزار به مراجعان کمک می کنند تا مناسب ترین و بهترین شغل را برای خود یافته و .read more...