برچسب بایگانی: مواد آزمون آیلتس

چگونه برای امتحان IELTS آماده شویم؟

چگونه برای امتحان IELTS آماده شویم؟
1-درابتدای کار ، وب سایت ها را جستجو کنید. آنجا شما اطلاعات زیادی درباره امتحان به دست می آورید. با شکل تست و بخش هایی که وجود دارند، بیشتر آشنا می شوید.  2-با نزدیک ترین سفارت انگلیسی مشاوره کنید. آنها مواد درسی بسیار خوبی .read more...