برچسب بایگانی: موفقیت فردوسی پور

بررسی زبان بدن عادل فردوسی‌پور

بررسی زبان بدن عادل فردوسی‌پور
راز موفقیت عادل فردوسی‌پور چیست؟ روانشناس ما را با زبان بدن عادل فردوسی‌پور و عوامل موفقیتش در 90 آشنا می‌کند. عادل فردوسی‌پور را می‌توان یکی از موفق‌ترین برنامه‌سازان تلویزیون در 30سال اخیر معرفی کرد. او در میان افراد تاثیرگذار در ایران به انتخاب مجله .read more...