برچسب بایگانی: مکالمه انگلیسی

چگونه برای امتحان IELTS آماده شویم؟

چگونه برای امتحان IELTS آماده شویم؟
1-درابتدای کار ، وب سایت ها را جستجو کنید. آنجا شما اطلاعات زیادی درباره امتحان به دست می آورید. با شکل تست و بخش هایی که وجود دارند، بیشتر آشنا می شوید.  2-با نزدیک ترین سفارت انگلیسی مشاوره کنید. آنها مواد درسی بسیار خوبی .read more...

قانون های مکالمه زبان که به آنها نیاز دارید!

قانون های مکالمه زبان که به آنها نیاز دارید!
1.گرامر را خیلی زیاد مطالعه نکنید.  ممکن است این قانون به نظر زبان آموزان (انگلیسی به عنوان زبان دوم) عجیب برسد،اما یکی از مهم ترین قانون ها به حساب می آید. اگر فقط قصد قبول شدن درامتحانات را دارید، پس لازم است گرامر را مطالعه کنید. .read more...