برچسب بایگانی: میلیونر شدن

چطور قبل از 29 سالگی تبدیل به یک میلیاردر شویم؟

چطور قبل از 29 سالگی تبدیل به یک میلیاردر شویم؟
اگر فکر میکنید کاری را میتوانید انجام دهید، یا نمیتوانید؛ در هر صورت درست فکر کردید. هنری فورد (موسس شرکت FORD) میلیونر و یا میلیاردر شدن در زندگی امروز تبدیل به یک آرزو شده است که فقط میشه تو عکس ها دید… انگار تو .read more...