برچسب بایگانی: فنی و مهندسی

آشنایی با نرم افزار متلب (MATLAB)

آشنایی با نرم افزار متلب (MATLAB)
آشنایی با نرم افزار متلب (MATLAB) متلب ( MATLAB ) یکی از زبانهای برنامه نویسی سطح بالا با تمرکز بر روی تکنیک های محاسباتی است. واژهٔ متلب هم به معنی محیط محاسبات رقمی و هم به معنی خود زبان برنامه‌نویسی مربوطه‌است که از ترکیب .read more...