برچسب بایگانی: نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی

آزمون کارشناس رسمی دادگستری 95

آزمون کارشناس رسمی
 تاریخ اعلام نتابج آزمون کارشناس رسمی دادگستری 95 به اطلاع می رساند نتایج آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال 95 در تاریخ 7 دی ماه 95 از طریق سازمان سنجش منتشر می گردد. شرکت کنندگان می توانند در این تاریخ به سایت سازمان سنجش آموزش .read more...

ویژگی های نظریه کارشناسی از منظر قانون

ویژگی های نظریه کارشناسی از منظر قانون
دگرگونی های ایجادشده در همه ابعاد زندگی بشر در ده های اخیر، روابط اجتماعی واقتصادی وفرهنگی وهنری و … را بسیار پیچیده ومملو از پدیده های بدیع ونوظهور نمود که پرداختن به همه آنها وتجزیه وتحلیل مسائل مربوطه را توسط یک عده خاص غیر .read more...